Erik Kooij

Erik Kooij wil de condities scheppen om anderen te laten excelleren, zodat zij waarde toevoegen. Zijn credo is verbinden, verbeteren en verdienen. Of het nu gaat om het gunnen van vertrouwen over en weer binnen nieuwe contractvormen, om de samenwerking met onze ketenpartners of de uitbouw van onze 3D-BIM technologie: als bureaumanager neemt hij onverdroten het voortouw om de bedrijfsprocessen van Spring te optimaliseren.