Flexibiliteit als credo

Concept

 

 Door het veranderende zorglandschap worden de bakens naar zelfstandig en beschermd wonen verzet. Onverminderd blijft er een grote behoefte aan verpleging in de ouderenzorg bestaan. Sterker nog, de vergrijzing zal binnen enkele jaren noodzaken tot  een aanzienlijke uitbreiding van functioneel geschikt woonareaal. Zorginstelling Laurens anticipeert op deze vraag door te starten start met de uitvoering van de eerste fase van een omvangrijk stedenbouwkundige plan voor de locatie Simeon en Anna, dat Spring architecten enkele jaren geleden heeft opgesteld. Dit krachtige stedelijke bouwblok moet een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het Zuidplein, het Motorstraatgebied en de Landbouwbuurt vormen. De hoogte van het blok sluit op de aangrenzende straatprofielen aan, met een accent aan het Zuidplein en voldoende ruimte om de namiddagzon in het binnenterrein toe te laten. 

 

De straatwanden hebben een klassieke opbouw van plint, middendeel en terugliggende topgevels.De invulling van kozijnen, detaillering en metselwerkverbanden varieert per bouwdeel van traditioneel, aansluitend op Dordtselaan, naar abstract aan het Zuidplein. De eerste fase van het plan, die zal worden uitgevoerd ligt aan de Veldstraat en Motorstraat en bestaat uit groepswonen en individuele units voor 130 psychogeriatrische en somatische cliënten. Een van de belangrijkste pijlers in de ambitie van Spring architecten om duurzame gebouwen te maken is het streven naar een flexibele structuur. Wij hebben ons bij het ontwerp voor Laurens Wonen hard gemaakt voor een kolommenstructuur. Hierdoor is het gemakkelijk om de indeling in de toekomst te wijzigen: flexibiliteit als credo! Tot teleurstelling van alle betrokkenen is het project na de aanbesteding in januari 2017 stopgezet vanwege de financiële positie, waarin Laurens verkeert. 

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.