Een gebouw met een hart

Concept

Programma

Het programma van het voorzieningenhart bestaat uit 24 klassen basisschool, kinderopvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en naschoolse opvang), wijkvoorzieningen, culturele voorzieningen en sportaccommodatie. Daarnaast is een toekomstige uitbreiding voorzien die nog veertien klassen basisonderwijs en drie groepen kinderopvang omvat. 

De opdracht betrof het ontwerpen van het centrumgebied van de wijk Visveld, onderdeel uitmakend van het gebied de Waalsprong. Het voorzieningenhart is ruimtelijk en architectonisch onderdeel van het centrumgebied van de wijk Visveld, genaamd Stadshof, waarin ook een medisch centrum en woningen liggen. In samenspraak met de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) Waalsprong en de betrokken stedenbouwkundige, heeft Spring een beeldkwaliteitplan voor het gebied gemaakt.

Architectuur

Het Voorzieningenhart toont zich als bijzonder onderdeel van het Stadshof. De gevelopbouw, met een doorgaande glazen plint en daarboven twee lagen metselwerk, zet zich rond de hele Stadshof door. Ter plaatse van het Voorzieningenhart veranderen schaal en maat van de openingen. De clustering van schoollokalen wordt daardoor leesbaar in de gevel. 

Het Voorzieningenhart bestaat uit diverse meer en minder openbare functies voor de wijk. Centraal in de openbare hal liggen de functies die voor iedereen van ‘s morgens zeven tot ‘s avonds tien uur te gebruiken zijn, zoals het wijkcentrum, sportfaciliteiten, ruimten voor creatieve en muzikale vakken, een grote zaal en een café. Deze functies worden ruimtelijk verbonden door een groot dak op negen meter hoogte. Het verkeersgebied heeft hier een foyerachtig karakter rondom grote vides. 

Onderwijsconcept

Voor de rust van de leerlingen en een menselijke schaalgrootte is het schoolgedeelte in de beschutting van de aula geplaatst. De school werkt met een bijzondere onderwijsfilosofie waarbij kinderen les hebben in units ter grootte van vier leslokalen. Deze onderwijsfilosofie is vertaald in zes onderwijsunits die zo gesitueerd zijn dat iedere unit een directe verbinding heeft met het centrale deel van de school en bereikbaar is zonder door een andere unit te gaan. De kinderen kunnen zo ongestoord werken in hun eigen wereld, maar ook makkelijk contact hebben met de openbare ruimte. Deze gelaagdheid van openheid en geslotenheid is een centraal thema in het ontwerp. We willen bereiken dat de schaal steeds aansluit bij de gebruiker en dat ruimten in hun gebruiksmogelijkheden multifunctioneel en duurzaam zijn. 

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.