In het hart van het gebouw komt alles samen

Concept

Brede School “de Trinoom” in de vinexlocatie Carnisselande in Barendrecht is een voorbeeld project van Spring architecten voor een maatschappelijk fenomeen dat eind jaren negentig opgeld heeft gedaan in de nederlandse wijken. Het zijn samenhangende netwerken van voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met de school als belangrijkste drager. Niet zelden werden aanvankelijk ook woningen aan de multifunctionele voorzieningengebouwen toegevoegd. Zo ook bovenop de Trinoom, waar een reeks van appartementen is gesitueerd over twee bouwlagen. De vorm van de school met drie vleugels bepaalt op een vanzelfsprekende wijze de buitenruimtes voor de basischool, de kinderopvang en een schooltuin. Het gebouw ligt centraal in de wijk en is geschikt voor meervoudig gebruik.

Behalve een of meerdere basisscholen worden kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal en soms ook sporthal en of bibliotheek gecombineerd. Veelal vinden ook wijkgerichte activiteiten plaats, bijvoorbeeld op het gebied van kunst, cultuur en welzijn. In het geval van de Trinoom is een Montessorischool gecombineerd met kinderopvang. Het is een gelede bouwmassa, waarbij de drie vleugels uitkomen op het centrale hart. Deze niet geprogrammeerde ruimte is in feite de kern van het concept, omdat de ruimte functioneel en symbolisch een afspiegeling is van de Brede Schoolgedachte. Door de halfronde verdiepte vloer wordt het hart ook gebruikt voor voorstellingen en dergelijke. Naast een ontmoetingsplek die betrokkenheid en saamhorigheid uitstraalt is het ook de centrale plek waar verkeersstromen worden afgewikkeld. Spring heeft het mee ontwerpen van dit soort gemeenschappelijke ruimten tot een krachtig leitmotiv van de ontwerpen van schoolgebouwen gemaakt.

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.