Echt Energieneutraal

Concept

Levensloopbestendige woningen met dekkende energieprestatievergoeding

 

De uitgangspunten voor deze nul-trede-woningen dragen   bij aan een bijzonder ruime opzet. De grote woonkeuken, grenzend aan de achtertuin, waarborgt het contact met de tuin. De woonkamer richt zich op de straatzijde; waardoor   de sociale controle optimaal bevorderd wordt. Het nul-trede-concept impliceert een badkamer én slaapkamer op de begane grond, maar de feitelijke slaapkamer kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Door deze kamer te betrekken bij de woonkamer, zorg je al voor een woon-oppervlak van bijna 50m2! Een woonoppervlak, dat gezien de allochtone doelgroep, ingezet kan worden voor allerlei toepassingen, terwijl de compacte verdieping evengoed slaapplaats biedt aan een modaal gezin. Door een combinatie van energiebesparende maatregelen en energieopwekkende voorzieningen is het netto verbruik van de woningen nul. 

 

Het vooruitstrevende en revolutionaire energieconcept, volgens het Actief Neutraal Principe, vraagt om geïntegreerde pv-panelen in het dakvlak van de voorgevels, georiënteerd op de zon. Dankzij de keuze voor nul-op-de-meter-woningen met een individuele installatie kan corporatie Stadlander via de Energie Prestatie Vergoeding deze investeringen terug-verdienen. De corporatie garandeert de bewoner dat dit energieconcept voldoende elektriciteit opwekt om de woning te verwarmen, te koelen én te ventileren. De opgewekte elektriciteit kan, naast warm tapwater, ook worden gebruikt voor de verlichting en elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik. Het voordeel voor de toekomstige gebruiker is een stabiel huurniveau waardoor woonlasten beheersbaar blijven over een langere termijn. 

 

Om te refereren aan de sfeer van de Delftse school, die de wijk kenmerkt, worden elementen in de vorm van markante dak-kapellen ontwikkeld, die we op andere plaatsen in de vorm van kaders of schoorstenen terug laten komen. Door verbijzonderde kopwoningen en optionele erkers is het mogelijk om het gevraagde beeld in de ambachtelijke baksteen-architectuur van de jaren vijftig te verlevendigen. Daarbij wordt de over-gangszone tussen openbaar en privé op subtiele wijze ingekaderd door een Delftse stoep, beukhagen en overige details, die uitnodigen om gebruik te maken van het semipublieke domein. De aanpak van Stadlander, de gemeente Bergen op Zoom, Lithos en Spring architecten, draagt bij aan de spectaculaire revitalisatie van een sobere achterstandswijk, waarbij integraal op de continuïteit van sociaal maatschappelijk werk, werkgelegenheid en wijkverbetering ingezet wordt.

Proces

Spring en Lithos rollen<br>nul-op-de-meter verder uit...

Spring en Lithos rollen
nul-op-de-meter verder uit...

08-03-2016

In het kader van een grootscheepse Design & Build opgave voor de herstructurering van de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom heeft Spring architecten van Lithos Bouw en Ontwikkeling opdracht gekregen om de uitwerking van het ontwerp voor fase 2 ter hand te nemen. Corporatie Stadlander wil dat ook deze sociale huurwoningen als levensloopbestendige nul-op-de-meter-woning uitgevoerd worden, net als bij de woonblokken aan de Vijverberg. Deze eerste fase zal nog voor de zomer worden opgeleverd en is daarmee het eerste project in Nederland dat voldoet aan de regelgeving energieprestatievergoeding, zoals in september 2015 als wetsvoorstel is ingediend.

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.