rust, overzicht en ruimtelijkheid

Concept

Bij het ontwerp ligt de nadruk op een ruimtelijke indeling die de leerlingen rust en overzicht geeft. De herkenbaarheid van de programmaonderdelen speelt hierbij een grote rol. De vier onderwijsclusters, het onderwijszorgcentrum en de sportaccommodatie hebben een eigen domein, zo mogelijk met een eigen entree.

Ook de locatie heeft invloed op het ontwerp: de school wordt aan de rand van een bedrijventerrein, grenzend aan een woonwijk gesitueerd. Aan de noordzijde geven de bestaande bedrijfsgebouwen en de heersende geluidsbelasting aanleiding tot een grootschaliger en gesloten gevel. Tegenover de kleine schaal van de woonbebouwing aan de zuidzijde is het bouwvolume meer geleed, kleiner van maat en meer transparant.

De school is langgerekt van vorm, aan de noordzijde gesloten in verband met de geluidsbelasting, aan de zuidzijde geleed en transparant om ruimte en daglicht te geven aan de meer geluidsgevoelige groepsruimten. Aan de noordzijde heeft het gebouw zijn toegangen: elke onderwijscluster heeft hier een eigen entree en de hoofdentree en de toegang tot de sportzaal zijn hier gesitueerd. Er is ruimte voor het halen en brengen van de kinderen met auto’s, busjes en bussen, parkeerruimte voor docenten of gasten en ruimte voor het stallen van fietsen. De speelpleinen van drie clusters zijn aan de noord- en de westzijde gelegen; alleen de speelplaats van de onderbouw ligt aan de zuidzijde.

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.