open plek in het park

Concept

In het concept voor de MFA is de analogie gezocht met een laar of een open plek in het bos. Het park in het plan van de Quirijnboulevard is een waardevolle toevoeging voor de wijk. Behalve ruimte en groen om in te bewegen biedt het verborgen plekken om te spelen en te zitten. De padenstructuur en bomen zijn daarbij een belangrijke factor. Want de afwisseling maakt een park interessant. Door wisselwerking van open lichte ruimten en meer besloten plekken ontstaat er dynamiek in de flora en fauna. In onze ogen is dat de kracht van een MFA: Een dynamische wisselwerking van alle gebruikers van de MFA Quirijnboulevard.

De verschillende functies van de MFA worden in losse gebouwen ondergebracht. Deze gebouwen staan als paviljoens rond een open plek in het park. Deze open plek vormt de aula van het onderwijs en de centrale ontmoetingsruimte van het wijkcentrum: het centrale hart van de MFA. Morfologisch is het hart opgevat als een open plek in het park, de losse gebouwen daar omheen worden gekarakteriseerd als ‘paviljoens’. Zo ontstaat een gebouw met een lobachtige opzet. Soms steekt het gebouw diep in het park, soms neemt het gebouw het park in zich op. Speelvelden en schoolpleinen liggen in het park, tussen of aan de ‘lobben’. Op deze manier wordt de continuïteit en sfeer van het park behouden.

Het centrale hart omvat de gezamenlijke ruimten van het MFA zoals de aula, de speellokalen en de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum. Het hart bindt en scheidt de afzonderlijke gebouwdelen. Hierdoor vormen de ‘losse’ gebouwen als geheel het onderkomen voor de MFA èn is iedere organisatie toch herkenbaar.

Het centrale hart is van meerdere kanten toegankelijk en ontsluit de gezamenlijke functies en de verschillende gebouwdelen. De overige multifunctionele ruimten zijn om en nabij dit centrale hart gegroepeerd. De gebouwdelen zijn op een logische manier om het centrale hart en in het park geplaatst. Daarnaast is het hart dè plek waar alles samenkomt. Het hart is een ontmoetingsplek en overzichtelijke verkeersruimte. De bezoeker moet zich kunnen oriënteren en het gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid is hier waarneembaar. Daarbij heeft de relatie met het park een belangrijke rol. Aspecten als ruimte, licht en lucht vormen een cruciale factor om te sturen op transparantie, begrenzing, openheid en intimiteit. Alle functie liggen logischerwijs om het centrale hart. Iedere positie komt voort uit de relatie van de functie met de omgeving en met elkaar.

 

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.