open toegankelijke omgeving

Concept

Het onderwijscentrum bestaat uit de nieuwbouw en renovatie van vier gebouwen, te verstaan: het Kennemercollege Junioren en senioren met 10000 m2 BVO, het Tendercollege met 2600 m2 BVO, een gymcomplex van 6 zalen en voor het TL/GL van het Kennemercollege 1000m2 nieuwbouw en 5000 m2 renovatie. De totale oppervlakte van het terrein is 4 hectare. Om Kennemerstad op de lokatie te verankeren hebben we op lokaal en regionaal niveau stedelijke en landschappelijke aanknopingspunten en kwaliteiten gebruikt voor de positionering van de gebouwdelen en terreininrchting. Hieruit zijn de centrum-as en landschap-as ontstaan.

De centrum-as is een verbindingslijn tussen de twee zwaartepunten van beide centra in Heemskerk en Beverwijk. Loodrecht hierop ligt de landschap-as, een oost/west verbindingslijn richting polderlandschap naar de noordzee. Het snijpunt van deze twee assen is het centrale plein waar de onderwijsgebouwen zichzelf kunnen etaleren en de leerling en de bezoekers kunnen verblijven, elkaar ontmoeten en naar de diverse programma onderdelen toe gaan! De vier randen van de locatie hebben een eigen karakter van kleinschaligheid van twee-onder-een kapwoningen, strokenverkaveling van wederopbouw flats, een hoofdontsluitingsweg tussen Heemskerk en Beverwijk en hoogbouw van stedelijke woonblokken. 

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.