Uitstraling en doelgroep passen bij elkaar

Concept

Mensen die – noodgedwongen – op straat leven, lopen veelal niet over van vertrouwen in de medemens. Hun prioriteit ligt bij overleven en de basisbehoeften die daarmee samenhangen. Aan deze groep biedt het Leger des Heils maatschappelijke begeleiding en nachtopvang. De vervangende nieuwbouw van het Maatschappelijk Centrum Rotterdam, een samenwerkingsproject van het Leger des Heils en het Netwerk Zorgaanbieders Rijnmond (NZR, nu Laurens) moest zowel soberheid en doelmatigheid uitstralen als representatie van de identiteit en werkwijze van de opdrachtgever. Wij verdiepten ons ook in de ‘innerlijkheid’ van deze identiteitsgebonden instelling. Het Leger des Heils bekommert zich om de medemens in nood. Achter de sobere buitenkant gaat een warm kloppend hart schuil. Dat mocht terugkeren in het ontwerp. Een gebouw dat luistert naar mensen die vaak niet gehoord worden, stond de ontwerpers voor de geest. Een toevluchtsoord dat rust, reinheid en regelmaat kan bieden aan wie dat nodig heeft. De open armen van het Leger des Heils vertaalden we in een weidse entree, die de bezoeker toegang biedt tot het kloppend hart van het gebouw. De soberheid kreeg vorm in de strakke gevel in donkere steen. Als een diamant flonkert de glazen serre op de vijfde verdieping, waar de huiskamer ligt. Het licht dat in het donker uit deze glazengevels schijnt, wijst als een baken de weg voor wie toevlucht en veiligheid zoekt.

De functionele kant van het verhaal komt voort uit de behoefte aan flexibiliteit. In combinatie met een kolommenstructuur is de Infraplusvloer toegepast. De krappe bouwplaats en een beperkte bouwhoogte leidde al snel tot een IFD-concept, waarmee een flexibel programma binnen de bestemmingsplancontouren gerealiseerd kon worden. Behalve programmawijzigingen per verdieping is ook de omvang van de kamers en de verplaatsbaarheid van het bijbehorend sanitair variabel geprogrammeerd. Naast flexibiliteit is ook een gezond klimaatcomfort nagestreefd. Middels vloerkoeling via de infraplusvloer wordt hieraan een bijdrage geleverd. Het ontbreken van verlaagde plafonds in de beddenkamers komt ook de hygiëne ten goede. De stevige betonschil voorkomt molest en verloedering, maar door het ontbreken van systeemplafonds is de sfeer natuurlijk ook huiselijker.

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.