Concept

Spring architecten heeft voor het Parkhuis aan de rand van een woonwijk een verpleeggebouw voor cliënten met de syndroom van Korsakov ontworpen,  dat  zich naadloos voegt in de aanpalende bedrijfsbebouwing. Deze patiënten hebben blijvende geheugenstoornissen ontwikkeld als gevolg van langdurig overmatig alcoholgebruik in combinatie met ongezond eten. Het haakvormig bouwvolume van drie verdiepingen in baksteen biedt door middel van een woonvorm met kleine groepen toch een bepaalde mate van huiselijkheid voor de bewoners, die overdag nog wel werkzaam zijn buiten de deur.  De binnengevels rondom een gemeenschappelijke tuin hebben in tegenstelling tot de onopvallende buitenzijde een zachtere uitstraling door afwisselende stroken transparant en geëmailleerd glas tussen houten lijsten. De oksel van het gebouw is als het ware uitgehold voor grote loggia’s die uitkijken op het binnenterrein.

Op de hoek is een dubbelhoge gebogen ontvangstruimte gesitueerd naast de entree. Vanuit dit logistieke knooppunt worden de zes groepen van 7 bewoners ontsloten via de gemeenschappelijke huiskamers. Deze kleurige vertrekken hebben verschillende leefgebieden aan weerszijden van de gang en zijn ook verbonden met de ruime balkons, die op de zon georiënteerd zijn. Sanitair wordt met enkele medebewoners gedeeld, maar de cliënten zijn overdag dan ook niet aanwezig vanwege werkzaamheden elders. Vanwege het beperkte sociale netwerk van de cliënten - van wie cognitieve vaardigheden redelijk intact blijven in tegenstelling tot aandoeningen als dementie - draagt de structuur van het groepswonen met eigen kamers bij aan een sfeer van veiligheid en duidelijkheid.

Ontwerpteam: Aad Stortenbeker, Hans de Moor, Jeroen Warnaar en Yvonne van der Pluijm

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.