Concept

Architectuur

Bij het ontwerp ligt de nadruk op een ruimtelijke indeling die de leerlingen rust en overzicht geeft. De herkenbaarheid van de programmaonderdelen speelt hierbij een grote rol. De vier onderwijsclusters, het onderwijszorgcentrum en de sportaccommodatie hebben een eigen domein, met een eigen entree.

Alle functies worden met elkaar verbonden door een gang in de lengte van het gebouw. Vides zorgen ook hier voor ruimtelijkheid, waarbij de onderwijsclusters zich als herkenbare volumes aftekenen. Op het kruispunt van verkeersruimte en hoofdentree liggen de trap, de lift en de toegang tot de sportzaal. Zo zijn vanuit de rust en beschutting van het kleinschalige cluster de overige functies voor de leerlingen via een afwisselende route te bereiken. Het beeld van het gebouw kent een meer open architectuur aan de zuid, oost en west zijde, tegenover de gesloten noord gevel. Met open en gesloten delen is een sprekende architectuur ontstaan.

Interieur en exterieur spiegelen zich aan elkaar als het gaat om kleur: buiten een genuanceerd oranjerode baksteen, binnen een warme rode marmoleum vloer als bindend element. Glaspuien tussen de bakstenen clusters geven de verkeersruimte en de vides een transparant karakter. In het interieur zijn verder overwegend lichte tinten en hout toegepast.

Functionaliteit

Het concept is niet alleen vanuit stedenbouwkundige of geluidtechnische overwegingen ontstaan. Juist de grote behoefte aan rust en overzichtelijkheid in het onderwijs leidde tot de langgerekte vorm met aan de gelede en transparante zuid gevel gesitueerd vier onderwijsclusters, twee per bouwlaag,. Elke cluster is hier ontworpen als eigen domein, met een eigen entree en buitenruimte.

Het onderwijsconcept vraagt om besloten leslokalen voor deze bijzondere doelgroep van kinderen met leerproblemen. In de uitwerking van het ontwerp is gezamenlijk besloten om de leeromgeving van de kinderen te verruimen met leerplekken in de gang. Bescheiden vides en trappen bieden de gelegenheid voor contact tussen de clusters onderling.

Aan de meer gesloten noordzijde bevinden zich de minder geluidgevoelige ruimten voor staf en personeel, gemeenschappelijke ruimten als speellokalen, mediatheek en handarbeidlokaal en de kantoorruimten van het onderwijscentrum.

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.