Concept

Situatie

Basisschool Het Kompas is strategisch gesitueerd tussen de Hoefslag en een langzame verkeersroute in Barendrecht op de plaats waar ook het oude schoolgebouw zich bevond. Het betreft een 14-klassige school voor de bovenbouw van de Vereniging voor Protestant  Christelijk Primair Onderwijs. Het bouwvolume van 3 verdiepingen is zorgvuldig in de wijk ingepast, zodat omwonende woningen zo veel mogelijk uitzicht behouden en niet in hun daglichttoetreding beperkt worden.

Door de gelede vorm is er een plezierig schoolplein aan de openbare ruimte toegevoegd. De haakvormige bouwmassa richt zich met zijn hoofdentree op de T-splitsing van de IJsbaan, een verkeersader die het dorp met de wijk verbindt.

Onderwijsconcept

Vanuit de hoofdentree bieden de hoge aula en het aangrenzende speellokaal ruimte voor gezamenlijke activiteiten, ook buiten schooluren. De entresol wordt als bibliotheek gebruikt. Het onderwijsconcept vraagt om een zone met werkplekken op de gang, die grenzen aan de groepsruimten aan weerszijden. Door de bijzondere vormgeving voor de materialisatie en kleurstelling ontstaat een herkenbaar interieur, dat goed inspeelt op de belevingswereld van het kind. Het concept zet ook maximaal in op sociale veiligheid dankzij overzicht, daglichttoetreding en aanvullende technische voorzieningen. Dankzij de kolommenstructuur is een flexibel indeelbaar gebouw ontstaan. Naast functionaliteit scoort het plan ook hoog op technische kwaliteit.

Duurzaamheid

Vanuit het streven van de gemeente naar een duurzaam gebouw heeft Spring in een later stadium alsnog een uitgebreid pakket van maatregelen voorgesteld en deze via de zgn. GPR-methodiek meetbaar gemaakt. Omdat het ontwerp met een 9,0  bijzonder hoog scoort op het thema Bruikbaarheid en eveneens hoog ten aanzien het thema Energie met  een 8,0 is het totale duurzaamheidscertificaat A berekend met een gemiddelde GPR van 7,9.  Een lezing van de architect voor belangstellenden bij de gemeente over het fenomeen Gemeentelijke Praktijk Richtlijn en de toepassing hiervan maakt deel uit van het opleverprotocol.  

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.