Concept

Programmering en opbouw

Onze samenleving richt zich steeds meer op individuele wensen. Detailhandel en dienstverlening willen hierop beter inspelen, ten einde tot een aanbod van meer op het individu gerichte producten te komen. Voor Harmonica Transvaal gaat het om bedrijven en instellingen die zich op een praktische manier bezighouden met “lifestyle" (multicultureel en leisure). Zij richten zich op het ontwikkelen van producten en diensten voor de mensen uit Transvaal en de Schilderswijk en brengen die hier op de markt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen begane grond gebonden volumes die meer extravert zijn gericht op detailhandel, worldfood, evenementen en “maken en presenteren” met daarboven volumes die meer introvert zijn gericht op “gezond en fit” en andere vormen van leisure en horeca. Tussen deze hoofdvolumes op niveau 2 bevind zich het parkeren, zodat de bezoeker nadat er geparkeerd is een korte lijn heeft naar alle volumes. Het utilitaire gebied wordt daardoor tot hoog in het gebouw getrokken. Voor verblijven en wonen is een daklandschap ingericht voor een hotel en 48 woningen.

Stedenbouwkundig

De grote concentratie van activiteiten met de te verwachten grote hoeveelheid bezoekers in Harmonica Transvaal, maakt dat de verbindingen met de andere magneten in de stad (het centrum, de Verademing, het Zuiderpark, de Paul Krugerlaan en de Haagse markt) hergewaardeerd worden. Van diverse infrastructurele lijnen die hier de verbindingen vormen kan de inrichting van het openbaar gebied met dit nieuwe inzicht verbeterd worden. Uit historisch onderzoek is gebleken dat in de zone Uitenhagestraat – Haagse markt een waterloop aanwezig was. Er was sprake van een breed en open stedelijk profiel. Tevens is gebleken dat er vanuit de wijken Transvaal en Schilderswijk een grote mate van transparantie aanwezig is naar deze zone. Het voorstel is om het hoog utilitair karakter van deze vrije zone in te zetten voor de programmering en de beeldvorming. Deze lange ruimte wordt in onze visie boulevard-achtig; de gebouwen hierin zijn autonoom en de toegankelijkheid en openheid is maximaal. Door de inwerking van de straten vanuit de Schilderswijk en Transvaal en de behoefte om het complex gefaseerd te kunnen realiseren, is het gebouw voor Harmonica opgedeeld in vijf gebouwdelen die elk uit de lagen zijn opgebouwd zoals eerder genoemd. 

Het beeld, het icoon

De uitdrukking van gemeenschappelijkheid is niet alleen een Nederlandse behoefte, maar is ook terug te vinden in de architectuur van het oorspronkelijke land van de bewoners uit de naburige wijken. Gedacht wordt in een zonnetempelstapeling en hangende tuinen met de centrale ruimte voor flaneren en ontmoeten. De openbare ruimte, verbindt de onderdelen verticaal en horizontaal. Het verbindt ook de omliggende wijken met het binnenste van het gebouw. Het pakt als een hand met gestrekte vingers de verschillende volumes beet tot hoog in het gebouw; de ambachtelijke hand, de diplomatieke hand en de uitnodigende hand, waarmee verschillende culturen met elkaar worden verbonden. De hand is een lieflijk versierde hand. Het verbindende glas tussen de volumes wordt rijkelijk versierd met hennapatronen van fijne oriëntaalse symbolen en motieven uit diverse windstreken. De volumes zijn divers uitgevoerd met verfijnde Oriënt georiënteerde reliëfs en rijke genuanceerde kleuren. Hierin wordt de mogelijkheid onderzocht om met verschillende gevelthema’s te werken die tot uitdrukking komen in de gevelperforaties.

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.