Concept

Het was geen sinecure om een complex van 132 sociale huurwoningen en garantiekoopwoningen te realiseren met een halfverdiepte parkeergarage voor deze ambitieuze gebiedsontwikkeling van AM Wonen. De afstand van slecht 30 meter tot het spoortracé betekende bijna onoplosbare criteria ten aanzien van geluid en veiligheid. De mogelijkheid van een milieuramp zoals een ontploffende treinwagon vroeg om een out-of-the-box benadering. De expertise van de innovatieve bouwfysisch adviseur leidde tot een nieuwe aanpak van rekenmethodieken. Daarmee is het gelukt om de galerijen aan de spoorzijde binnen de veiligheidsnormen te realiseren. Deze gevel is  voorzien van robuuste prefab borstweringen met vluchthavens in combinatie met extra entreeportalen.

Het totale complex sluit zorgvuldig aan op de omgeving door een variatie aan bouwhoogten. Het binnenterrein boven de parkeergarage heeft een bijzondere verblijfskwaliteit gekregen omdat de balkons van de appartementen hier op uitkijken. Dankzij een bijzonder vormgegeven poort met een monumentale trap is deze semi-openbare hof verbonden met het lommerrijke plein. Bewust is een eigentijdse interpretatie van een klassieke gevelarchitectuur ingezet om optimaal aan te sluiten op de omgeving. Dankzij een afwisseling van eenduidige ramen en loggía’s en een geprononceerde dakrand wordt een logische aansluiting op de historische straatwand van de Ceresstraat bewerkstelligd.

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.