Herstructurering en CPO

Concept

De Lier is een plaats tussen de kassen van het Westland met een eigen sfeer. De herstructurering van de locatie van het gemeentehuis in het centrum heeft een tweeledig karakter. Aan de kant van de Hoofdstraat wordt de gevarieerde aansluiting op een dorps  profiel met een staalkaart aan bebouwingsvormen gewenst. Maar de andere zijde van den invullocatie vraagt om  de bescheiden begrenzing van kleinschalige woningbouw. De planpropositie die Spring samen met 1a1b architectuur en de ontwikkelcombinatie DWP/Giesbers Rotterdam heeft gedaan bestaat uit een appartementenblok op een commerciële plint en vier rijtjes met eengezinswoningen op basis van conceptueel bouwen. Door een uitgekiende verkaveling is er een levendig plein aan de Hoofdstraat ontstaan, maar ook ruimte voor een parkeervoorziening ten behoeve van de rijenwoningen.

De appartementen worden ontwikkeld in samenwerking met een groep belangstellenden, die specifieke wensen met betrekking tot de indeling en uitrusting van deze woningen heeft. Het betreft een vitale doelgroep, die voor zichzelf het wonen op de oude dag zo goed mogelijk wil inrichten. In die zin wordt het project dus als een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ingestoken. Zij nemen een gemeenschappelijke ruimte in de commerciële plint af, waar ook de gargageboxen en berging ontsloten zijn. Door de toepassing van een centraal geweven trappenhuis is het mogelijk om het blok alzijdig te verkavelen en grote balkons op de hoeken te maken.

Daarnaast wordt ook de aspirantkopers van de eengezinswoningen de mogelijkheid geboden om de verschijningsvorm en kleurstelling van hun huis binnen een bepaald beeldkwaliteitsplan te bepalen. Daarbij zullen de gevels aan het plein een individueler karakter krijgen dan de rijenwoningen langs Het Perron. De kapvorm zal de gewenste uitstraling versterken. Een scala aan klassieke gevelvarianten biedt de individuele koper gelegenheid om de plek en het huis zich eigen te maken. Door een pakket van opties, zoals uitbouw, dakkapel en interieurafwerking wordt op de aanvullende wensen van de consument ingespeeld. Dankzij de verspringende strokenverkaveling is een beschut en goed bezond binnengebied gecreëerd, zodat er optimaal van tuin en oriëntatie geprofiteerd kan worden.

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.