gezicht naar de wijk

Concept

Functioneel

Het gebouw heeft in het midden een duidelijk 'hart' waaraan alle gebruikers direct grenzen. In dit gebied is ook de meeste multifunctionaliteit met de gemeenschapsruimte die gekoppeld kan worden aan het speellokaal. De gymzaal en het multifunctionele ouder lokaal grenzen ook aan dit hart. Vanuit dit hart is toegang tot de groepsruimten voor de onderbouw, een eigen gebied voor kinderopvang en peuterspeelzaal. Boven bevindt zich de midden en bovenbouw, deze heeft ook een entree vanaf het speeldak.

Architectuur

De architectuur kenmerkt zicht door golvende lijnen. Deze zijn benadrukt door banden van metselwerk in twee kleuren en doorgaande raamstroken met deels een invulling van gekleurde panelen. In het interieur is de gymzaal en het speellokaal als volume van “twee lagen” hoog duidelijk zichtbaar. Ook zijn de rondingen van het exterieur op een aantal punten doorgezet in het interieur.

 

Proces

Opening Breed Kind Centrum<br>

Opening Breed Kind Centrum
"de Spiegel"

18-02-2015

In het nieuwe gebouw van openbare basisschool en kinderopvang De Spiegel was het woensdag feest ter gelegenheid van de officiële opening.

Woensdagochtend was er een open lesochtend voor nieuwe ouders, waarna wethouder Addy Verschuren rond het middaguur de school opende. De middag werd gevuld met festiviteiten voor de kinderen en een receptie, waarop bewoners van de wijken Peldersveld en Hoornseveld welkom waren.

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.