Van bedrieglijke rust naar razendsnelle actie

Concept

Dit ontwerp voor een accommodatie van zowel vrijwilligers als beroepskrachten is gesitueerd aan de rand van het centrum van Ridderkerk. Het gebouw voegt zich autonoom in de losse strokenverkaveling van de omringende wijken en reageert op een flauw gebogen parkstrook. Het gemeentehuis enkele honderden meters verder sluit deze groene wig af en vormt tevens het hart van het centrumplan. Het gebouw reageert op richtingsveranderingen, de aanpalende bebouwing en de ruimte van de groenstrook. Een haakvormige volume omarmt de remise en begeleidt door een subtiele hoekverdraaiing de gebogen ontsluitingsweg.

Dit uitknikken is bepalend voor de ruimtelijke uitwerking van het concept, waarin een kantorenvleugel en een strook van dienstruimten een compacte lay out mogelijk maken. De verdieping is gereserveerd voor kantine en instructielokalen. Alle werkvertrekken zijn gegroepeerd rondom een centrale technische knoop in het hart van deze “schone” vleugel. Toiletgroepen, keuken, bergingen, technische ruimten en lift zijn efficiënt gestapeld in de drie bouwlagen van dit zelfstandige element. Het gebouw manifesteert zich als een bescheiden sculptuur met een fors uitkragende verdieping in de omgeving. De suggestie van een zwevende bovenbouw ontstaat door een bewust contrast tussen de gesloten verschijningvorm van de verdieping en een transparant basement. 

Samen met een reeks van doorzichtige overheaddeuren onder een geprononceerde luifel ontstaan zo de gewenste dynamiek en herkenbaarheid. De ingang aan de zijgevel valt op door de plastiek van het bouwvolume, die de plaats van een dwars verlopende vide ten behoeve van de verdiepingstrap aangeeft. Op verrassende plaatsen ontstaat er een onverwachts toetreding van daglicht. De kantine heeft een zichtrelatie met de remise door raamstroken. Aan de achterzijde zijn kantoren voor de regionale preventieafdeling gesitueerd.

De locatie vraagt om een solide materiaalgebruik, dat qua sfeer aansluit op het centrum van Ridderkerk. Gekozen is voor een gemetselde onderbouw van paarse strengperssteen en een crèmekleurige opbouw die is bekleed met keramische tegels. Accenten ontstaan door aluminium kozijnen, luifels en overheaddeuren. Bewust is het terrein zo ingericht dat de openbare ruimte en bestaande bomen intact blijven.

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.