Concept

Op een in het oog springende locatie aan de rand van het centrum van Alblasserdam, en naast een monumentale kerk, is door Spring architecten voor corporatie Westwaard Wonen een wooncomplex ontworpen. In dit complex zijn dertig appartementen, circa 550 m2 ‘centrumvoorzieningen’ en een verdiepte parkeergarage voor veertig auto’s opgenomen. De uitwerking van deze complexe opgave in historisch-monumentale omgeving vereist(e) een geduldig ontwerpproces met het oog op de synergietussen de diverse programmaonderdelen, hoge kwaliteitseisen en stringente stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het project manifesteert zich aan alle zijden verschillend, hoewel er wel voor een modern en samenbindend architectuuridioom is gekozen.

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.