Kleinschalig wonen voor ingrijpende zorgvraag

Concept

Voor Spring betekent verdieping in de vraag van de gebruiker en de kwaliteiten van de locatie het mobiliseren van belevingsaspecten voor de cliënten door bewuste versterking van de relatie met de buitenruimte. Mensen zitten immers het grootste deel van de dag binnen in een gemeenschappelijke woning. Om het thuisgevoel te ondersteunen en onrust weg te nemen zijn zintuiglijke aspecten voor deze doelgroep van cruciaal belang.

Daarom heeft Spring na enkele studies voor de uitbreiding van het bestaande woonzorgcomplex Berkhout een gefaseerd plan ontwikkeld voor twee vleugels van 2 verdiepingen met elf appartementen. Deze vleugels krijgen een paviljoenachtig karakter, omdat ze relatief autonoom in de tuinen van Berkhout worden gesitueerd. Omdat de vleugels haaks op het hoofdgebouw komen te staan wordt de bestaande stedebouwkundige structuur verdicht én versterkt. 

Op de koppen zijn rond gemeenschappelijke woonkamers grote veranda’s geplaatst, zodat de bewoners –afhankelijk van de weersomstandigheden- beschut of in de zon van de buitenlucht kunnen genieten. De opzet van de appartementen heeft aan weerszijden van de korte gang een uitwaaierende gevel met grote overstekken. Hierdoor wordt een extra dimensie aan het uitzicht van de kamer toegevoegd. De ruimte opent zich als het ware, waardoor er fysieke en mentale verbinding met de omgeving ontstaat.

De eerste fase wordt in 2017 gerealiseerd. Ter plaatse van de aansluiting op de bestaande PG-afdeling komt ook een nieuw trappenhuis van 4 verdiepingen inclusief een beddenlift voor het gehele hoofdgebouw. De uitstraling van de transparante en lichte paviljoenstructuur wordt in dit trappenhuis doorgezet. Dit verbindingselement vormt ook de afzonderlijke entree voor de twee verdiepingen van het huis. De gewijzigde infrastructuur dient ook voor de toekomstige uitbreiding in fase twee.

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.