VISITEKAARTJE VAN DE WIJK

Concept

 

De entree van de nieuwe wijk Nesselande wordt begrensd door een aangename reeks woonblokken langs de fraaie Laan van Avantgarde en de Laan van Magisch Realisme, die door een aantal bureaus bedacht zijn. Vanuit de tuinstadgedachte is deze jongste wijk aan de noordoostzijde van Rotterdam ontworpen binnen de randvoorwaarden van een krachtig beeldkwaliteitsplan. Dankzij een combinatie van verschillende eigenschappen is een samenhangend geheel ontstaan. Lange gevellijnen worden afgewisseld door langs- en dwarskappen met forse overstekken, terwijl de individuele woning toch afleesbaar is door een expressief ritme van verticale gevelopeningen.

De behoefte aan een snelle bouwmethodiek, die een aantrekkelijke verkoopprijs koppelt aan lage faalkosten heeft geleid tot een pragmatische vorm van conceptueel bouwen, de zogenaamde W&R-woning van de BAM, die Spring architecten eind jaren tachtig met het toenmalige HBG als bottom-up benadering van het bouwproces al ontwikkeld heeft. Hoewel het bouwproces in hoge mate gestandaardiseerd is met tunnelbekisting en houten binnenspouwbladen, laat de samenwerking met vaste co-makers toch een grote mate van ontwerpvrijheid voor de gevels rondom een basisplattegrond toe.

 

 

Het plan kent drie basistypen woningen met de nodige verbijzonderingen zoals hoekwoningen en dwarskappen. De hoeken zijn gearticuleerd door krachtige blokken van drie bouwlagen met een dakterras. Behalve de reeks woonblokken langs de lanen zijn er ook woningen voor starters op de woningmarkt in besloten hofjes gebouwd. Deze hoven zijn door schaal en maat intiem van karakter en uitsluitend toegankelijk voor voetgangers. Parkeren vindt plaats in hoven achter de eengezinswoningen.

Een verzorgde materialisering met oranje-rood genuanceerde baksteen, markante erkers en pronte overstekken draagt bij aan een consistent resultaat binnen dit marktsegment. Hoewel iedere woningen een scala van individuele uitbreidingsmogelijkheden heeft, valt vooral de wijk als geheel op door de verzorgde overgang naar de openbare ruimte met veel groen en het statige karakter van de door bomen omzoomde ontsluitingsweg die het centrum langs de Zevenhuizerplas ontsluit.

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.