Spring architecten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Integraal Ontwerpen en Duurzaam Bouwen zitten dermate solide in de genen van Spring architecten verankerd, dat architectuur een vanzelfsprekend resultaat is. 

Van zonnecollector tot passiefschool

Marktsegmenten

Spring ontwerpt voor diverse marktsegmenten, zoals:

 • Wonen

  Het ontwerpen van woningbouw vraagt om inlevingsvermogen in de gebruiker, een zorgvuldige analyse van de situatie en vooral doorzettingsvermogen om binnen de gestelde kaders alle puzzelstukjes op hun plaats te laten vallen. Wij realiseren ons dat een logische inpassing in de omgeving en een uniek ontwerp om maatwerk vragen.

 • Zorg

  Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid ontwerpen wij allerlei woonvormen voor ouderen en mensen met een handicap, die recht doen aan hun persoonlijke wensen en leefstijl. De opgebouwde kennis maakt ons een waardevolle gesprekspartner voor professionals in de zorg, ook in de initiatieffase van een project waarin we vragen en kansen met elkaar weten te verbinden. 

 • Onderwijs

  Vanuit een veelzijdige ervaring met luisteren naar opdrachtgevers, gebruikers en adviseurs maakt spring architecten unieke ontwerpen voor innovatieve onderwijsconcepten. Herkenbare huisvesting, die een meerwaarde betekent door een unieke combinatie van creativiteit en techniek. Een vanzelfsprekend onderkomen waarin het opgroeiende kind zich thuis voelt.

 • Utiliteit

  Vanuit onze belangstelling voor de beleving door gebruikers tekenen we vooral aan specifieke gebouwen, zoals winkelcentra, brandweerkazernes en hotels. Meer en meer worden wij gevraagd voor combinatiegebouwen, waar we onverwachtse dwarsverbanden weten te leggen tussen schijnbaar tegenstrijdige aspecten. 

Partners

Een team van professionals dat alleen gaat voor het beste resultaat.

 • Hans de Moor

  Hans de Moor

  Hans de Moor wil dromen en belangen van opdrachtgevers en gebruikers verbeelden door inlevingsvermogen en creativiteit. Het gaat hem om het ontwerpen van gebouwen die functioneren als een organisme en hij laat de optelsom van functionele afwegingen en ruimtelijke fascinatie prevaleren boven vormwil. Hij is overtuigd van het wederkerig paradigma dat een gebouw net zo goed is als de samenwerking  tussen opdrachtgever en architect. 

 • Alfons Hams

  Alfons Hams

  Alfons Hams is een gedreven architect die inspiratie vindt in mensen en hun omgeving en deze insteek tot uitdrukking laat komen in zijn ontwerpen. Hij weet de beweegredenen van de opdrachtgever te vertalen. Hij is als geen ander in staat om complexe programma’s en stedebouwkundige randvoorwaarden te doorgronden en deze te transformeren naar de menselijke maat. Alfons wil ook anderen inspireren en met zijn visionaire invalshoek het proces faciliteren.

 • Erik Kooij

  Erik Kooij

  Erik Kooij wil de condities scheppen om anderen te laten excelleren, zodat zij waarde toevoegen. Zijn credo is verbinden, verbeteren en verdienen. Of het nu gaat om het gunnen van vertrouwen over en weer binnen nieuwe contractvormen, om de samenwerking met onze ketenpartners of de uitbouw van onze 3D-BIM technologie: als bureaumanager neemt hij onverdroten het voortouw om de bedrijfsprocessen van Spring te optimaliseren.