Spring architecten

Wij willen de wereld om ons heen mooier maken en leefbaar houden. We werken aan verrassende oplossingen waarmee mensen zich met een glimlach kunnen identificeren. We realiseren ons dat iedere opgave een nieuw begin markeert en daarom onze volledige aandacht verdient. 

Wie we zijn

 • SPRING ONTWERP

  De samenwerking die wij tot stand brengen inspireert alle betrokkenen. In een creatief proces wordt gewerkt aan ontwerpen waarin de opdrachtgever zich helemaal herkent. Wij ontwerpen van nature  vanuit een duurzaam perspectief met aandacht voor welzijn en gezondheid van de mens.

 • SPRING TECHNIEK

  Onze vakkundige medewerkers werken aan slimme en doordachte producten. Zij gebruiken de nieuwste technieken en innoveren binnen hun vakgebied. We staan voor een cultuur waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

 • SPRING GEBOUW

  De toewijding spreekt uit al onze gebouwen. Een verfijnde uitwerking, duurzaam in de tijd, flexibel in gebruik en betaalbaar. We maken bewust integrale afwegingen tussen ontwerp en exploitatie. Bovenal zijn het gebouwen waar je graag wilt zijn.

Marktsegmenten

Spring ontwerpt voor diverse marktsegmenten, zoals:

 • Wonen

  Woningen en woongebouwen, die zoveel mogelijk recht doen aan de soms zeer uiteenlopende individuele woonwensen en tegelijkertijd de kwaliteit van de woonomgeving een betekenisvolle impuls weten te geven, leveren bewoners uiteindelijk het hoogste woonbeleving op. Ieder woningbouwproject begint volgens Spring Architecten daarom met een zoektocht, of liever: een ontdekkingsreis. Naar de beste plattegrond, het best passende karakter, de sterkste identiteit. Altijd in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, de lokale overheid, ketenpartners en de uiteindelijke gebruikers. Alleen zo krijgen architectuur en woningtypologie namelijk het vereiste onderscheidende karakter, dat noodzakelijk is om van een project een succes te maken en maat te kunnen geven aan de omgeving waarin het project zich bevindt. Herkenbaarheid begint immers bij de voordeur.

 • Zorg

  Zorggebouwen waarvan de woningen mee veranderen met de veranderende leefomstandigheden en toenemende zorgbehoefte van de bewoners. Multifunctioneel, maximaal aanpasbaar, superintelligent en in zijn vormgeving onderscheidend en gedifferentieerd. Zodat mensen, zelfs als zij naar een collectieve voorziening of beschermde woonvorm verhuizen, hun eigen identiteit en persoonlijkheid niet hoeven op te geven en naar vermogen kunnen blijven participeren in onze samenleving. Bij ieder project in de zorgsector stelt Spring Architecten zichzelf en zijn opdrachtgever indringend de vraag op welke wijze aan deze randvoorwaarden kan worden voldaan. Zeker in een tijd van toenemende vergrijzing en individualisering, een groter beroep op de zelfredzaamheid van mensen en de daardoor veranderende vraag naar zorg. Lenige architectuur slecht toekomstige barrières en verlaagt daarmee letterlijk en figuurlijk de drempels.

 • Onderwijs

  Een goed schoolgebouw biedt zoveel meer dan huisvesting aan een onderwijsinstelling alleen. Voor Spring Architecten is een schoolgebouw pas echt geslaagd op het moment dat het de leerlingen en docenten een inspirerende en stimulerende leeromgeving biedt. Een mooi gebouw kortom dat zijn gebruikers prikkelt om het beste uit zichzelf te halen. Een gebouw ook dat naadloos aansluit bij en inspeelt op de eigen identiteit van de school. Daarom kan in de visie van Spring Architecten geen schoolgebouw hetzelfde zijn. Tenminste, als het over het ontwerp gaat. Want met zijn jarenlange ervaring in de scholenbouw tekent Spring Architecten wel altijd voor hetzelfde hoge niveau van kwaliteit, functionaliteit en flexibiliteit. Juist wanneer de financiële mogelijkheden beperkt zijn.

 • Utiliteit

  Vanuit onze belangstelling voor de beleving door gebruikers tekenen we vooral aan specifieke gebouwen, zoals winkelcentra, brandweerkazernes en hotels. Meer en meer worden wij gevraagd voor combinatiegebouwen, waar we onverwachtse dwarsverbanden weten te leggen tussen schijnbaar tegenstrijdige aspecten. 

Partners

Een team van professionals dat alleen gaat voor het beste resultaat.

 • Hans de Moor

  Hans de Moor

  Hans de Moor wil dromen en belangen van opdrachtgevers en gebruikers verbeelden door inlevingsvermogen en creativiteit. Het gaat hem om het ontwerpen van gebouwen die functioneren als een organisme en hij laat de optelsom van functionele afwegingen en ruimtelijke fascinatie prevaleren boven vormwil. Hij is overtuigd van het wederkerig paradigma dat een gebouw net zo goed is als de samenwerking  tussen opdrachtgever en architect. 

 • Alfons Hams

  Alfons Hams

  Alfons Hams is een gedreven architect die inspiratie vindt in mensen en hun omgeving en deze insteek tot uitdrukking laat komen in zijn ontwerpen. Hij weet de beweegredenen van de opdrachtgever te vertalen. Hij is als geen ander in staat om complexe programma’s en stedebouwkundige randvoorwaarden te doorgronden en deze te transformeren naar de menselijke maat. Alfons wil ook anderen inspireren en met zijn visionaire invalshoek het proces faciliteren.

 • Erik Kooij

  Erik Kooij

  Erik Kooij wil de condities scheppen om anderen te laten excelleren, zodat zij waarde toevoegen. Zijn credo is verbinden, verbeteren en verdienen. Of het nu gaat om het gunnen van vertrouwen over en weer binnen nieuwe contractvormen, om de samenwerking met onze ketenpartners of de uitbouw van onze 3D-BIM technologie: als bureaumanager neemt hij onverdroten het voortouw om de bedrijfsprocessen van Spring te optimaliseren.